PRIMÀRIA

Donada la importància d'aquesta etapa educativa ens centrem en:

  • Realitzar un seguiment individualitzat de l'alumnat, repassant els conceptes generals que es donen a l'escola, revisant conceptes anteriors i anticipant matèria perquè augmenti la seva seguretat enfront d'aquesta i superin amb èxit els seus exàmens.

  • Revisar els deures i resoldre els dubtes que vagin sorgint, prestant especial atenció a l'organització i presentació de les llibretes.

  • Ensenyar a l'alumnat tècniques bàsiques d'estudi, perquè augmenti la seva confiança i independència, constituint una base que utilitzarà i ampliarà a les etapes educatives posteriors i que li resultarà de gran utilitat per millorar el seu futur rendiment escolar. Comprensió lectora, elaboració d'esquemes, autoregulació, concentració i auto-motivació són alguns dels punts que treballem.

  • Millorar les aptituds de lecto-escriptura, perquè adquireixin un bon nivell ortogràfic i de redacció.

PREUS

Nombre d'hores a la setmana i preu mensual per classes en grup

60€/MES

1h a la setmana

93€/MES

2h a la setmana

127€/MES

3h a la setmana

154€/MES

4h a la setmana

187€/MES

5h a la setmana

22€/HORA

PARTICULARS

930 16 73 27

©2019 por CENTRE D'ESTUDIS PROGRESSA. Creada con Wix.com