pap

(Prova d'aptitud personal)

LA PROVA

 - Competència comunicativa i raonament crític

 

 - Competència logicomatemàtica

QUI S'HA DE PRESENTAR?

S’han de presentar:

  • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.

  • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l’acabin aquest any.

  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.

  • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.

  • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

TRÀMITS / MATERIALS

El preu inclou, a més, tots els materials didàctics que es donaran al llarg del curs, així com la tramitació del procés d’inscripció a l’examen.

GRUPS DE MATINS I TARDES

Hi ha possibilitat de realitzar el curs al matí o a la tarda, o en les dues franges.

ASSIGNATURES

A la nostra acadèmia fem cursos de totes les assignatures nomenades anteriorment.

MATERIAL PROPI

El material que utilitzem a les aules és propi, redactat i revisat per tots els docents del centre. Així com el material addicional i els exercicis.

CONTACTE AMB EL PROFESSOR

Contacte directe amb el professor per a resolució de dubtes. A part de les classes, l'alumne es podrà comunicar amb el seu professor sempre que ho necessiti. 

INICI DEL CURS: 23 de Març

Convocatoria ordinaria 25 d'abril.

El curs finalitza el 13 d'abril.

La setmana del 20 al 25 d'abril és per resolució de dubtes.

 

3h a la setmana de cada assignatura
- Competència comunicativa i raonament crític
- Competència logicomatemàtica
 
Preu: 195€ (inclou matricula + material)

Demana més informació

930 16 73 27

©2019 por CENTRE D'ESTUDIS PROGRESSA. Creada con Wix.com