accés a LA UNIVERSITAT +45 ANYS

REQUISITS D'ACCÉS

  • Tenir 45 anys en l’any natural en què es realitzarà la prova.

  •  No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la universitat.

PROVA D'ACCÉS

- Comentari de text

- Llengua catalana

- Llengua castellana

ENTREVISTA PRESENCIAL

Només els candidats que hagin superat la prova i ho sol·licitin, hauran de realitzar una entrevista personal a la universitat on vulguin accedir. Aquesta entrevista només tindrà validesa l’any en que es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

TRÀMITS / MATERIALS

El preu inclou, a més, tots els materials didàctics que es donaran al llarg del curs, així com la tramitació del procés d’inscripció a l’examen.

GRUPS DE MATINS I TARDES

Hi ha possibilitat de realitzar el curs al matí o a la tarda, o en les dues franges.

ASSIGNATURES

A la nostra acadèmia fem cursos de totes les assignatures nomenades anteriorment.

MATERIAL PROPI

El material que utilitzem a les aules és propi, redactat i revisat per tots els docents del centre. Així com el material addicional i els exercicis.

CONTACTE AMB EL PROFESSOR

Contacte directe amb el professor per a resolució de dubtes. A part de les classes, l'alumne es podrà comunicar amb el seu professor sempre que ho necessiti. 

Demana més informació

930 16 73 27

©2019 por CENTRE D'ESTUDIS PROGRESSA. Creada con Wix.com