accés a grau superior

metodologia presencial

REQUISITS D'ACCÉS

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2019) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent).

PART COMUNA

- Llengua catalana

- Llengua castellana

- Llengua estrangera

- Matemàtiques

PART ESPECÍFICA

- Biologia

- Ciencies de la terra i el medi ambient

- Química

- Educació física

- Física

- Tecnologia industrial

- Dibuix tècnic

- Geografia

- Economia de l'empresa

- Psicologia i sociologia

TRÀMITS / MATERIALS

El preu inclou, a més, tots els materials didàctics que es donaran al llarg del curs, així com la tramitació del procés d’inscripció a l’examen.

GRUPS DE MATINS I TARDES

Hi ha possibilitat de realitzar el curs al matí o a la tarda, o en les dues franges.

ASSIGNATURES

A la nostra acadèmia fem cursos de totes les assignatures nomenades anteriorment.

MATERIAL PROPI

El material que utilitzem a les aules és propi, redactat i revisat per tots els docents del centre. Així com el material addicional i els exercicis.

CONTACTE AMB EL PROFESSOR

Contacte directe amb el professor per a resolució de dubtes. A part de les classes, l'alumne es podrà comunicar amb el seu professor sempre que ho necessiti. 

Demana més informació

930 16 73 27

©2019 por CENTRE D'ESTUDIS PROGRESSA. Creada con Wix.com